۰۸/۱۸/۱۳۹۹

نماد وسپه + تحلیل در بورس | شرکت سرمایه گذاری سپه

نماد: وسپه نام شرکت: سرمایه گذاری سپه مدیر عامل: آقاي سيد ابراهيم عنايت فکس: 88887573 آدرس وبسایت:  www.sinco.ir ایمیل:  sic@sinco.ir سال مالی: ۰۹/۳۰ تاریخچه: شرکت سرمایه گذاری سپه در سال ۱۳۷۰ توسط بانک سپه تاسیس شد. سهام این شرکت در سال ۱۳۷۰ در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده و در حال حاضر از شرکت های…