۰۷/۲۹/۱۳۹۹

نماد فسرب + تحلیل در بورس | شرکت سهامی خاص ملي‌ سرب ‌و روي‌ ايران‌

نوع بازار: بورس آدرس شرکت و امور سهام: زنجان، کیلومتر 12 جاده قدیم زنجان – تهران، شرکت ملی سرب و روی ایران تلفن: 024 – 33799509 وب سایت: www.nilz.com مدیرعامل: علي اصغر صفري تاریخچه: این شرکت در سال 1360 به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شد و در همان سال در اداره ثبت شرکت ها…