۰۹/۱۶/۱۳۹۹

نماد رتاپ + تحلیل در بورس | شرکت تجارت الکترونیک پارسیان

نام شرکت: تجارت الکترونیک پارسیان نماد: رتاپ عملیات تجاری: رایانه و هرگونه فعالیتی که به ان مربوط باشد. گروه یا زیر گروه: مشاوره و تهیه نرم افزار کالا و محصولات شرکت: اجاره دستگاه های کارتخوان و دستگاه های POS و کارمزد دریافتی از شاپرک وضعیت فعالیت اقتصادی: فعالیت در داخل کشور مدیر عامل: احمد جعفري…