۰۸/۲۷/۱۳۹۹

نماد سپ + تحلیل در بورس | شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش

اطلاعات شرکت سپ: نماد: سپ نام شرکت: پرداخت الکترونیک سامان کیش مدیر عامل: حسين واعظ قمصري فکس: 21 88219123 آدرس وبسایت: www.sep.ir ایمیل: info@sep.ir سال مالی: 09/30 تاریخچه: این شرکت در راستای ارائه راهکارهای نوین پرداخت الکترونیک و با تمرکز بر دو حوزه خدمات کارت و ايجاد شبکه فراگير پذيرندگان کارت در تیر ماه سال…