۰۸/۲۰/۱۳۹۹

نماد خرینگ + تحلیل در بورس | شرکت رينگ ‌سازی مشهد

نام شرکت: رينگ‌ سازی مشهد نماد: خرينگ نوع بازار: بورس آدرس شرکت و امور سهام: مشهد ، کیلومتر 8 بزرگراه آسیایی ، صندوق پستی 1311/91735 تلفن: 8 – 05136516001 وب سایت:  www.mwmco.com مدیرعامل: مسعود هدشی تاریخچه شرکت رینگ سازی مشهد: شرکت رینگ سازی مشهد در تاریخ 28 مرداد ماه سال 1376 به صورت شرکت سهامی…