۰۶/۲۰/۱۳۹۹

نماد ثنوسا + تحلیل در بورس | شرکت نوسازی و ساختمان تهران

اطلاعات نماد بورسی ثنوسا نماد: ثنوسا نام شرکت: نوسازی و ساختمان تهران فکس: 02186046719 آدرس وبسایت‌ : www.nosa-eng.com ایمیل: nosa.iran@gmail.com موضوع فعالیت: انبوه سازی و املاک و سرمایه گذاریها   تاریخچه نماد بورسی ثنوسا در فاصله سالهای 1375 تا 1380 با هدف تولید انبوه مسکن و بالا بردن سطح کار و پروژه های ساختمانی و با…