۰۷/۰۲/۱۳۹۸

بازارهای معاملات سهام در جهان

یکی از بزرگترین بازارهای معاملات سهام درجهان به صورت الکترونیک نزدک یا NASDAQ است که در هشتم فوریه سال 1971 تاسیس شد. این بازار بیشترین مقدار معامله سهام را نسبت به هر بازار بورس دیگری دارد و نزدیک به نیم قرن پیش توسط انجمن ملی معامله گران اوراق بهادار NASD تاسیس شد. نزدک که با…