نوشته ی کوین مرکادانت سودارشان سریداران، کسی که با سرمایه گذاری از نوجوانی به شهرت رسید.این دانش آموز دبیرستانی در کارولینای شمالی در سال ۲۰۱۶ یکی از عناوین برتر دنیا را کسب کرد. او نه در فوتبال و نه در هیچ بازی ورزشی یا…