۰۷/۲۱/۱۳۹۸

تعیین قیمت سهام چگونه صورت میگیرد؟

ایا تا به حال به این پرسش فکر کرده اید که قیمت هر سهام را چگونه مشخص می کنند. در این مقاله قصد داریم به این مسئله بپردازیم تا با قیمت هر سهم و نحوه ی ارزش گذاری آن آشنا شوید. در واقع هر سهم چهار نوع قیمت دارد. قیمت اسمی یکی از این چهار…