۰۹/۱۷/۱۳۹۸

شاخص کل بورس از سقف تاریخی عبور کرد

شاخص کل بورس تهران امروز در تاریخ 16/09/98 از سقف تاریخی خود در سطح 326 هزار واحد عبور کرده و در سطح 327 هزار و 624 واحد بسته شد. شاخص کل با عبور از این سقف تاریخی، انتظارات تازه ای برای تحلیل گران و معامله گران بازار سرمایه ایجاد نموده است. گفتنی است که شاخص…