۰۲/۲۹/۱۴۰۱
سکه
اخبار اقتصادی سرمایه گذاری سکه و طلا

نوسانات قیمت سکه طلا در سال های ۹۸-۹۷

آیا به این موضوع توجه کرده اید که اگر در ابتدای سال های ۹۷ و ۹۸ مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان سکه طلا خریده بودید در حال حاضر چه میزان سود یا ضرر شامل حالتان شده بود ؟ سرمایه گذاری در بازار سکه طلا همواره به علت ریسک پایین مورد توجه سرمایه گذاران بوده و در […]

ادامه مطلب