۰۹/۰۲/۱۳۹۸

نوسانات قیمت سکه طلا در سال های 98-97

آیا به این موضوع توجه کرده اید که اگر در ابتدای سال های 97 و 98 مبلغ 100 میلیون تومان سکه طلا خریده بودید در حال حاضر چه میزان سود یا ضرر شامل حالتان شده بود ؟ سرمایه گذاری در بازار سکه طلا همواره به علت ریسک پایین مورد توجه سرمایه گذاران بوده و در…