۰۷/۲۱/۱۳۹۸

دلیل عدم پرداخت سود نقدی سهام در برخی شرکتهای بورسی چیست ؟

شرکتهایی که سود نقدی بالاتری دارند و آن را تقسیم می کنند معمولا قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی رشد می کنند و برای بسیاری از سرمایه گذاران سود نقدی سهام بسیار جذاب است. شرکتهایی که در بورس تهران پذیرفته شده اند بر اساس قانون باید حداقل 10 درصد از سود فعالیتهای خود را بین…