۰۶/۲۸/۱۳۹۹

نماد تکمبا + تحلیل در بورس | شرکت کمباين‌ سازی‌ ايران‌

اطلاعات نماد بورسی تکمبا نماد : تكمبا نام شرکت : كمباين‌ سازی‌ ايران‌ نوع بازار : بورس نشانی : اراک، کیلومتر 4 جاده تهران آدرس شرکت و امور سهام : اراک، میدان صنعت، شرکت کمباین سازی ایران، کدپستی : 3818997898، داخلی امورسهام 237 تلفن : 33130014 – 086 وب سایت :   www.irancombine.com مدیرعامل : علی…