۰۹/۱۹/۱۳۹۸

سهام چیست؟

شاید اولین سوالی که در ذهن یک سرمایه گذار ایجاد شود این باشد که سهام چیست؟ در واقع بیشترین اوراق بهاداری که در بازار بورس تهران خرید و فروش می شود ، سهام است که خود یکی از انواع اوراق بهادار محسوب ی شود. برای درک بهتر مفهوم سهم ، اگر فرض کنیم هر شرکت…