۰۷/۱۴/۱۳۹۸

سهام شناور آزاد چیست؟

سهام شناور آزاد یا Free Float به بخشی از سهام شرکت گفته می شود که دارندگان آن آمادگی عرضه و فروش آن را دارند و قصد ندارند با نگهداری سهام در مدیریت شرکت مشارکت کنند. با ترکیب سهامداران بررسی شده و سهامداران راهبردی میتواند Free Float را محاسبه کرد. سهامدارانی که قصد ندارند سهام خود…