اطلاعات نماد بورسی برکت نماد: برکت نام شرکت: گروه دارویی برکت نوع بازار: بورس آدرس شرکت: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، خیابان پنجم، پلاک ۱۱ تلفن: ۰۲۱۸۸۴۸۰۱۶۱ آدرس امور سهام: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، خیابان پنجم، پلاک ۱۱، طبقه اول تلفن: ۰۲۱۸۸۴۸۰۱۴۷…