۰۷/۲۱/۱۳۹۸

نکاتی در مورد سرمایه گذاری در بورس

برای اینکه بتوانیم در بورس بمانیم کافی است یاد بگیریم چگونه سود کنیم و از ضرر جلوگیری کنیم. برای این کار باید بدانیم چه سهامی را چه زمانی بخریم و چه زمانی آن را بفروشیم. اولین نکته ای که باید در نظر داشته باشیم این است که سهام شرکتهای خوش نام را خریداری کنیم. برای…