۰۹/۰۶/۱۳۹۸

درامد فعال و غیر فعال چیست ؟

(Active & Passive Income) در این مطلب به توضیح و تفاوت های درامد فعال و غیر فعال پرداختیم …   درامد فعال چیست ؟ درواقع درامد فعال به معنی پول و درامدی است که شما در ازای زمانی که میگذارید به دست می آورید. یعنی شما باید برای کسب درامد کار کنید تا درامد داشته…