۰۹/۲۵/۱۳۹۸

رونق بازار‌های جهانی

علت تحولات بازار‌های جهانی را می توان این موضوع دانست که در انتخابات اخیر بریتانیا، حزب محافظه‌کار با کسب ۴۳ درصد آرای رای‌دهندگان پیروز میدان شد. در همین حین چین و آمریکا نیز بر‌سر جنگ تجاری و تعرفه های بوجود آمده با یکدیگر به توافق رسیدند. این اتفاقات در بازارهای جهانی باعث ایجاد نوسانات چشمگیری…