۰۹/۰۳/۱۳۹۸

نمودار تعدیل شده و تعدیل نشده

  نمودار تعدیل شده : معامله گران در تحلیل تکنیکال عموما از نمودار تعدیل شده استفاده می کنند چرا که در این نمودار ، عواملی مانند افزایش سرمایه و تقسیم سود نقدی که عوامل ایجاد گپ در نمودار هستند حذف شده اند . دلیل استفاده از این نمودار این است که تحلیل تکنیکال به بررسی…