۰۷/۲۰/۱۳۹۸

نقاط قوت و ضعف شما در معامله چیست؟

زمانی که صحبت از سرمایه گذاری در بورس میشود اولین سوالی که میپرسم این است که: چه چیزی باعث میشود تا به یک تریدر موفق تبدیل شد؟ یا نقاط قوت و ضعف شما در معامله چیست؟ هیچ پاسخ واضحی برای این سوال وجود ندارد، اما به نظر  مهمترین ویژگی یک معامله گر موفق توانایی ارزیابی…