۰۸/۱۹/۱۳۹۹

ترفندهای بورس

فعالیت در بورس به دلیل شرایط امروزی جهان تبدیل به یکی از فعالیت های پرطرفدار در بین مردم شده است. روزانه عده زیادی به این بازار وارد شده و به فعالیت می پردازند. تفاوتی ندارد افراد در بورس چه سرمایه ای داشته باشند چراکه امکان خرید سهام تقریبا با هر میزان سرمایه ای وجود دارد….