۰۳/۲۷/۱۴۰۱

قیمت شیبا : آشفتگی سرمایه گذاران از عملکرد

قیمت شیبا اینو نشانه از نشانه‌های آشفتگی در بازار است زیرا خرس‌ها به دنبال ایجاد کف های  قیمتی جدید هستند هدف قیمت شیبا اینو سطح بعدی فیبوناچی یعنی  17 درصد کمتر از سطح قیمت فعلی است.     شکست قیمت  به زیر ناحیه 0.00000750 دلار می تواند ورود کوتاه مدت با هدف گذاری 0.00000500 دلار را…