نوشته ی میراندا مارکویت در سال ۲۰۱۹ ایا از کاری که می کنید و کسب و کاری که دارید راضی هستید؟ ایا به شغلتان علاقه ای ندارید چه برسد به اینکه عاشق آن باشید؟ رویای آمریکایی ها رسیدن به موفقیت و خوشبختی از طریق تلاش…