۱۲/۲۰/۱۳۹۹

بورس انرژی چیست؟

خاورمیانه یکی از غنی‎ترین مناطق کره زمین از نظر منابع انرژی است. کشور ما نیز از لحاظ حامل‎های انرژی یکی از کشورهای غنی دنیا و در عین حال ارزان از نظر قیمت این حامل‎ها است. به طوری ‎که بسیاری از کشورهای همسایه از جمله ترکیه،ترکمنستان،عراق و حتی کشورهایی مثل کره جنوبی، چین،هند و ایتالیا از…