اطلاعیه همانطور که می دانید قرار است تا فعالیت های اینترنتی و آنلاین و دیگر تراکنش هایی که نیازمند رمز دوم پویا (رمز دوم یکبار مصرف) هستند، از دی ماه سال ۱۳۹۸ بطور کل متوقف شوند و این امر تنها به خاطر افزایش سطح…