۱۲/۲۰/۱۳۹۹

اوراق اجاره چیست؟

اوراق اجاره از انواع اوراق بدهی بوده که یک شرکت برای تامین منابع مالی مورد نیازش اقدام به انتشار این اوراق می‎کند. این قرارداد از جمله اوراق بدهی با نرخ سود ثابت است و به موجب آن شرکت مذکور متعهد می‎شود که در دوره‎های زمانی معینی به دارندگان این اوراق سودی را پرداخت کند. همچنین…