۰۸/۰۴/۱۳۹۸

آیا سرمایه گذاری روی خرید آپارتمان در زمان رکود کار درستی است؟

آیا سرمایه گذاری روی خرید آپارتمان در زمان رکود کار درستی است؟ پاسخ این است: بله تاریخ ساخت آپارتمان مهم نیست ، خصوصا در دوران رکود . اما اگر بخواهیم مفصل تر به این سوال پاسخ دهیم باید بگویم که: اول باید تعریف رکود اقتصادی را بدانیم و درک درستی از تاثیر رکود در مورد…