۱۰/۰۴/۱۳۹۸

استراتژی سرمایه گذاری روی ارزش شرکت ها

  با این راهنمای جامع میتوانید مانند بهترین سرمایه گذاران جهان عمل کنید سرمایه گذاری روی ارزش، نوعی استراتژی سرمایه گذاری است که توسط بن گراهام، مربی و معلم وارن بافت معرفی شده است. استراتژی سرمایه گذاری روی ارزش بیان می کند که بهترین راه برای سرمایه گذاری های بزرگ این است که شرکتهایی را…