آیا وقتی زمان تعطیلی بازار میشود وقت آن شده که روی مبل لم داده و یک فنجان چای بنوشید؟ برخی معامله‌گران معتقدند وقتی بازار بسته می شود تازه کار شروع شده است. چیدن مقدمات کار بعد از ساعت کاری می تواند به تجزیه و…