۰۳/۲۶/۱۴۰۱

قیمت سولانا : فرار قیمت از فروشندگان؟

قیمت سولانا پس از سقوط 56 درصدی به تست مجدد سطح حمایت هفتگی 24.52 دلار نزدیک شد.  همانطور که فروشندگان استراحت می کنند، SOL می تواند به سطح مقاومت متوسط ​​در 38.22 دلار برسد. سته شدن کندل روزانه زیر ناحیه 24.52 دلار، سناریو صعودی را باطل می کند. با توقف شرایط نزولی بازار، احتمال افزایش…