ارزش مفهومی : ارزش مفهومی در مقابل ارزش بازار: یک مرور کلی

ارزش تصوری و ارزش بازار هر دو ارزش یک اوراق بهادار را توصیف می کنند. ارزش مفهومی بیانگر این است که یک اوراق بهادار چه مقدار از ارزش کل را از نظر نظری کنترل می کند – به عنوان مثال از طریق قراردادهای مشتقه یا تعهدات بدهی. از سوی دیگر، ارزش بازار، قیمت یک اوراق بهادار در حال حاضر است که می توان آن را در بورس یا از طریق یک کارگزار خرید یا فروخت.

 

ارزش بازار همچنین برای اشاره به ارزش بازار  یک شرکت سهامی عام استفاده می شود و با ضرب تعداد سهام موجود در قیمت فعلی سهم تعیین می شود.

 

خوراکی های کلیدی

  • ارزش مفهومی کل ارزش است که توسط یک موقعیت یا تعهد کنترل می شود. به عنوان مثال چقدر ارزش توسط یک قرارداد مشتقه نشان داده می شود.
  • ارزش بازار قیمت یک اوراق بهادار است که توسط خریداران و فروشندگان در بازار از طریق عرضه و تقاضا تعیین می شود.
  • به عنوان مثال، یک اختیار خرید که نماینده 100 سهم از سهام XYZ با قیمت عملیاتی 40 دلار است، ممکن است در بازار به قیمت 1.20 دلار به ازای هر قرارداد معامله شود (100 x 1.20 دلار = ارزش بازار 120 دلار)، اما ارزش فرضی 4000 دلار (100 x 40 دلار) را نشان می دهد.

ارزش تصوری

ارزش فرضی کل دارایی پایه یک اوراق بهادار به قیمت لحظه ای آن است. ارزش تصوری بین مقدار پول سرمایه گذاری شده و مقدار پول مرتبط با کل معامله تمایز قائل می شود. ارزش تصوری با ضرب واحدهای یک قرارداد در قیمت لحظه ای محاسبه می شود.

 

به عنوان مثال، فرض کنید یک سرمایه گذار می خواهد یک قرارداد آتی طلا بخرد. قرارداد آتی 100 تروی طلا برای خریدار هزینه دارد. اگر قراردادهای آتی طلا با قیمت 1300 دلار معامله شوند، ارزش یک قرارداد آتی طلا 130000 دلار است.

 

ارزش تصوری را می توان در معاملات آتی و سهام استفاده کرد. اما بیشتر به پنج روش زیر دیده و مورد استفاده قرار می گیرد: از طریق سوآپ نرخ بهره، سوآپ بازده کل، گزینه های سهام، مبادلات ارز خارجی و مشتقات ارز خارجی، و صندوق های قابل معامله در مبادله (ETF).

 

با سوآپ نرخ بهره، از ارزش فرضی برای بدست آوردن مبلغ  سود استفاده می شود. با سوآپ بازده کل، ارزش فرضی به عنوان بخشی از چندین محاسبات که نرخ مبادله را تعیین می کند، استفاده می شود. در اختیارات سهام، ارزش فرضی به ارزشی اشاره دارد که اختیار کنترل می کند. با مبادلات ارزی و مشتقات ارز خارجی، ارزش تصوری برای ارزش گذاری ارزها استفاده می شود.

ارزش بازار

ارزش بازار با ارزش تصوری بسیار متفاوت است. ارزش بازار قیمت اوراق بهاداری است که خریداران و فروشندگان در بازار روی آن توافق می کنند. ارزش بازار اوراق بهادار با تعیین عرضه و تقاضای اوراق بهادار محاسبه می شود . برخلاف ارزش فرضی که ارزش کل اوراق بهادار را بر اساس مشخصات قرارداد آن تعیین می کند، ارزش بازار قیمت یک واحد اوراق بهادار است.

 

به عنوان مثال، فرض کنید که معاملات آتی S&P 500 Index با قیمت 2700 دلار معامله می شود. ارزش بازار یک واحد از شاخص S&P 500 2700 دلار است. برعکس، ارزش تصوری یک قرارداد آتی شاخص S&P 675000 دلار (2700*250 دلار) است زیرا یک قرارداد آتی شاخص S&P 250 واحد از شاخص را تحت تأثیر قرار می دهد.

 

ارزش بازار یک شرکت به خوبی نشان دهنده درک سرمایه گذاران از چشم انداز تجاری آن است. دامنه ارزش های بازار در بازار بسیار زیاد است و از کمتر از 1 میلیون دلار برای کوچکترین شرکت ها تا صدها میلیارد برای بزرگترین و موفق ترین شرکت های جهان متغیر است.

 

ارزش بازار می تواند در طول دوره های زمانی بسیار نوسان داشته باشد و به طور قابل توجهی تحت تأثیر چرخه تجاری است. ارزش‌های بازار ممکن است در طول بازارهای نزولی که همراه با رکود هستند، سقوط کنند و اغلب در بازارهای صعودی که یکی از ویژگی‌های توسعه اقتصادی هستند، افزایش می‌یابند.

 

خط پایین

ارزش بازار و ارزش تصوری هر کدام مبالغ متفاوتی را نشان می دهند که درک آن برای سرمایه گذاران مهم است. ارزش تصوری این است که چقدر ارزش توسط یک تعهد یا قرارداد نشان داده می شود – به عنوان مثال، یک قرارداد اختیاری که 1000 بوشل گندم را کنترل می کند یا یک اوراق قرضه شرکتی با ارزش اسمی در سررسید 1000 دلار. با این حال، ارزش بازار این تعهدات به دلیل عرضه و تقاضا و شرایط حاکم بر بازار متفاوت خواهد بود. به عنوان مثال، اگر قرارداد اختیار معامله بسیار دور از پول باشد، ارزش بازار آن ممکن است نزدیک به صفر باشد، یا اگر نرخ بهره به طور قابل توجهی افزایش یابد، ارزش بازار اوراق قرضه کمتر از 1000 دلار خواهد بود.

منبع 

 

دیدگاهتان را بنویسید