یورو ممکن است به دلیل افزایش انتظارات برای کاهش میزان نرخ بهره در نتیجه داده های اقتصادی، کاهش یابد و ضعیف تر شود.

 

Source: Fxstreet.com

 

اگر  شاخص PMI منطقه یورو (اروپا) تثبیت نشوند، ممکن است یورو با کاهش مواجه شود.

داده های شاخص‌های PMI منطقه یورو که قرار است امروز منتشر شوند، احتمالاً هر گونه امید به بهبود اقتصادی را کاهش خواهند داد.زیرا طبق پیش بینی ها این شاخص‌ها کمتر از حد انتظار خواهد بود که دلیل آن کوچک شدن اقتصاد منطقه یورو در نیمه دوم سال است.

بنابراین اگر شاخص‌ها تثبیت نشوند و در عوض کمتر از حد انتظار باشند، جایگاه یورو به مراتب تضعیف خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید