مدیر ارشد حقوقی ریپل‌لبز کنار کشیدن کمیسیون از شکایت خود یک توافق نبوده، کمیسیون تسلیم شده است!

 

Source: theblock.co

 

استوارت آلدروتی، مدیر ارشد حقوقی ریپل‌لبز، رد همه اتهامات علیه مدیران ریپل را به جامعه این توکن تبریک گفت و اعلام کرد این یک پیروزی واقعی است.

آلدروتی در ایکس نوشت: کمیسیون بورس آمریکا اشتباهی جدی انجام داد که شخصا براد و کریس را تعقیب کرد و اکنون آن‌ها تسلیم شده‌اند و تمام اتهامات علیه مدیران ما را رد کرده‌اند.

مدیر ارشد حقوقی ریپل در ادامه تاکید کرد که این یک توافق نبوده و کمیسیون عملا تسلیم شده است.

دیدگاهتان را بنویسید