به گزارش نیک وست، مدیران عامل تمام بانک های سراسر کشور توافق کردند تا نرخ سود سپرده یکساله در تمام این بانک ها، از امروز یک شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ به عدد ۱۵% کاهش پیدا کند که عده ای این اتفاق را خودکشی نرخ بهره…