دسته: نفت

اخبار اقتصادی, نفت

کاهش بی سابقه قیمت نفت 

  از میان تمام نوسانات قیمتی در اقتصاد و بازار های جهانی و کاهش بی سابقه قیمت نفت که از زمان شیوع و گسترش ویروس همه گیر کرونا اتفاق افتاد، هیچکدام به اندازه نوسانات روز دوشنبه ۲۰ آپریل ۲۰۲۰ تعجب برانگیز و عجیب نبودند. در…

اخبار اقتصادی, نفت

سقوط قیمت نفت ؛ مروری بر نوسان قیمت نفت در سال ۹۸ 

با شیوع ویروس کرونا و جهانی (پاندمیک) خوانده شدن آن از سوی سازمان بهداشت جهانی، بازارهای مالی شک های بسیاری را تجربه می کنند. شک هایی که هر روز یکی از رکورد های پیشین خود را می شکنند. نفت نیز از این امر مستثنا نیست…