تحلیل تکنیکال و فاندامنتال دلار استرالیا به دلار امریکا  فروردین ۱۴۰۱

تحلیل دلار استرالیا به دلار امریکا
تحلیل تکنیکال و فاندامنتال دلار استرالیا به دلار امریکا

 

معیار شاخص IGCS نشان میدهد که حدود 33 درصد از معاملهگران خرد موقعیت بلندمدتی در قبال دلار استرالیا/دلار آمریکا ندارند.
از آنجا که سوگیری بیشتر سرمایهگذاران به قسمت پایینی است، این امر نشان میدهد که قیمتها ممکن است همچنان رو به بالا و افزایشی باشند.
با این حال، قرار گرفتن در معرض قسمت پایینی در مقایسه با دیروز و هفته گذشته به ترتیب 8.30 درصد و 7.71 درصد کاهش یافته است. با در نظر داشتن این موضوع، ترکیب مجموع تغییرات و تغییرات اخیر در موقعیتیابی هشدار میدهند که ممکن است قیمتها به زودی به سمت پایین معکوس شوند.

تحلیل دلار استرالیا به دلار امریکا
تحلیل تکنیکال و فاندامنتال دلار استرالیا به دلار امریکا

آخرین معامله دلار استرالیا/دلار آمریکا اخیراً بالای منطقه 0.7532-07556 بوده است، چیزی که درب را به روی سود بیشتر از اواخر ژانویه گشوده است.
اما، در پنجم آوریل قیمتها پشت فتیله بالاییِ بزرگ باقی ماندهاند. این امر را میتوان نشانهای از بلاتکلیفی دانست.

به نظر میرسد که مقاومت آنی فیبوناچی گسترشی 100 درصد و برابر با 0.7639 باشد. قیمت پایانی روزانه بالای این قیمت، سطح 123.6 درصد را پیش از آن که قله ماه مه 2021 در کانون توجه قرار بگیرد، در معرض 0.7751 قرار میدهد. در بخش پایینی، به میانگین متحرک ساده 20 روزه (SMA) برای حمایت توجه دقیق نمایید. صرف نظر کردن از مورد دوم میتواند امکان بررسی افزایش حمایت از ماه ژانویه را فراهم آورد.

Data Source: Trading view

دیدگاهتان را بنویسید