قیمت پولکادات: آیا خرس ها و فروشندگان بزرگ می توانند قیمت ارز دیجیتال پولکادات را کنترل کنند؟

  •  نمودار قیمت پولکادات احتمالا الگوی کلاسیک پرچم را کامل خواهد کرد
  • به نظر میرسد قیمت DOT به سمت نزول میرود، اما خرسها میتوانند غافلگیر شوند.
  • انتظار می رود شاهد یک تغییر روند باشیم و گاوها و خریداران بزرگ  قیمت را به بالای 13 دلار برگردانند.

قیمت ارز دیجیتال پولکادات در اوج قیمتی خود قرار دارد، این در حالی است کندل ها در ناحیه حمایتی الگوی پرچم شکل گرفته در نمودار حرکت می کنند و ممکن است این ناحیه را از دست بدهند چرا که خرس و فروشندگان بزرگ کنترل بازار را بدست دارند.

با این حال ممکن است سیگنال های نزولی غیر واقعی باشنو و گاو ها یا خریداران بزرگ بازار وارد عمل شوند و قیمت ارز دیجیتال دات را تا ناحیه 13دلار برسانند. اندیکاتور شاخص قدرت نسبی نیز ممکن است ابتدا به سمت نقطه اشباء فروش حرکت کند و سپس به طرف بالا تغییر مسیر دهد و تا نقطه اشباء خرید پیشروی کند.

بسته به شدت و جهت نوسانات قیمتی، تا 60 درصد سود ممکن است در انتظار معامله گران ارز دیجیتال دات باشد!

کندل های قیمت پولکادوت در آستانه خروج از الگوی پرچمی هستند که از 12 می شکل گرفته است. به نظر می رسد یک نقطه عطف د ربازار شکل بگیرد و احتمالاً به نفع خرس ها و فروشندگان بزرگ خواهد بود. زیرا سیگنال های نزولی بازار بیش از گذشته تقویت شده اند و نقش خود را برای پایین آوردن قیمت ها انجام ایفا می کنند.

در عین حال، ممکن است فروشندگان کنترل بازار را از دست بدهند و نمودار قیمتی شاهد یک تغییر جهت سریع در روند قیمت باشد. این تغییر روند می تواند از ناحیه 8 دلار جهش کند و سپس به سرعت به نواحی بالاتر از 11.86 دلار حرکت کند.

در ادامه بررسی سناریو صعودی در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال دات، با عبور کندل ها از ناحیه مقاومتی 11دلار،  اندیکاتور ناحیه  14 دلار را برای آزمایش میانگین متحرک ساده 55 روزه نشان می دهد.

در صورت شکستن ناحیه مقاومتی ایجاد شده توسط میانگین متحرک 55دوره ای، نواحی بالاتر مقاومتی می توانند به عنان تارگت های قیمتی مورد توجه قرار گیرند.

همچنین ممکن است خریداران بزرگ نیز با یک روند نزولی شدید مواجه شوند! اگر کندل های قیمتی نتوانند ناحیه از مقاومتی 11دلار عبور کنند، ممکن است کنترل بازار در اختیار فروشندگان قرار گیرد. ناحیه قیمتی 7 دلار میتواند ناحیه حمایتی پایین تر مورد توجه قرار بگیرد و همچنین در صورت شکست این ناحیه نیز، قیمت 6دلار میتواند هدف قسمتس بعدیی در صورت ادامه روند نزولی در بازار باشد.

Source: Fx Street

دیدگاهتان را بنویسید