قیمت سولانا پس از سقوط 56 درصدی به تست مجدد سطح حمایت هفتگی 24.52 دلار نزدیک شد.

 همانطور که فروشندگان استراحت می کنند، SOL می تواند به سطح مقاومت متوسط ​​در 38.22 دلار برسد. سته شدن کندل روزانه زیر ناحیه 24.52 دلار، سناریو صعودی را باطل می کند.

با توقف شرایط نزولی بازار، احتمال افزایش قیمت سولانا محتمل به نظر می رسد.

قیمت سولانا آماده حرکت است

قیمت سولانا از 2 آوریل 82 درصد و از نوامبر 2021 90 درصد سقوط کرده است. این نزول عظیم شامل چندین مرحله در جامعه ارزهای دیجیتال است.

صرف نظر از عوامل اساسی که باعث این افت شدید شده است، به نظر می رسد SOL به سطح حمایتی هفتگی در 24.52 دلار نزدیک شده است.

اگرچه قیمت سولانا به سطح مقاومتی نرسید، به نظر میرسد توقف فروش باعث جهش 34 درصدی شده است.

این حرکت تلاش میکند از رشته اوجهای پایینتر تشکیلشده از 16 می خارج شود. اگر این روند ادامه پیدا کند، احتمال زیادی وجود دارد که SOL سطح مقومتی 38.22 دلار را دوباره آزمایش کند.

در برخی موارد، قیمت سولانا میتواند تا 40 دلار افزایش یابد و مجموع فروش را به 17 درصد از موقعیت فعلی در 34.27 دلار برساند.

اگرچه بعید است، اما اگر بهبود صعودی ادامه یابد، SOL می تواند تا سطح مقاومت هفتگی در 47.43 دلار حرکت کند. در واقع، این حرکت یک جهش 40 درصدی را به همراه خواهد داشت.

بسته شدن کندل روزانه زیر ناحیه 24.52 دلار، پایینترین قیمت را ایجاد میکند که نشاندهنده ادامه روند نزولی است، این حرکت همچنین سناریو صعودی SOL را باطل میکند و باعث سقوط احتمالی تا 19 دلار میشود

Source: Fx Street

دیدگاهتان را بنویسید