۰۷/۱۴/۱۴۰۱
صندوق‎ های سرمایه‎ گذاری
آموزشی

صندوق‎ های سرمایه‎ گذاری

صندوق‎ های سرمایه‎ گذاری

یکی از راه‎های کم ریسک‎تر برای سرمایه گذاری، سرمایه ‎گذاری در صندوق‎ها است. همچنین سرمایه ‎گذاری در این صندوق‎ها برای افرادی مناسب است که دانش سرمایه ‎گذاری چندانی ندارند و علاقه‎ای هم به یادگیری آن ندارند. در ابتدا بهتر است مروری بر انواع صندوق‎های سرمایه ‎گذاری داشته باشیم.

انواع صندوق‎های سرمایه ‎گذاری

مهمترین معیار طبقه بندی این صندوق‎ها قابلیت معامله آنهاست:

 1. صندوق‎های قابل معامله یا ETF
 2. صندوق‎های غیرقابل معامله یا مشترک

بر اساس ترکیب و نوع دارایی و همچنین اهداف و کارکرد نیز، چند نوع صندوق سرمایه ‎گذاری داریم:

 1. صندوق‌های سرمایه گذاری در سهام

برخی از صندوق‎های سرمایه ‎گذاری با فعالیت در بورس و داد و ستد سهام به سرمایه ‎گذاری می‎پردازند. علت اینکه ابتدا این صندوق‎ها را معرفی می‎کنیم این است که معمولا پر سودترین صندوق‎های سرمایه ‎گذاری، صندوق‎های سرمایه ‎گذاری سهامی هستند که در عین حال نسبت به سایر صندوق‎ها ریسک بیشتری دارند. برای سرمایه ‎گذاری در این صندوق‎ها نگاهی کلی بر وضعیت بازار بورس داشته باشید.

لیست صندوق‎های سرمایه ‎گذاری سهامی:

ناممدیرمتولی
سرو سودمند مدبرانشركت مشاور سرمايه گذاري ترنجموسسه حسابرسي شاخص انديشان
آسمان آرمانيشركت سبدگردان آسمانموسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار
هستي بخش آگاهسبدگردان آگاهموسسه حسابرسي و خدمات مالي و مديريت ايران مشهود
تجارت شاخصي كاردانشركت تأمين سرمايه كاردانموسسه حسابرسي شاخص انديشان
توسعه اندوخته آيندهشركت سبد گردان انتخاب مفيدموسسه حسابرسي رازدار
افق ملتشركت تامين سرمايه بانك ملتموسسه حسابرسي هوشيار مميز
آرمان آتيه درخشان مستامين سرمايه تمدنحسابرسي شاخص انديشان
سپهر كاريزماشركت سبدگردان كاريزماشركت مشاور سرمايه گذاري سهم آشنا
بذر اميد آفرينشركت تامين سرمايه اميدموسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران
صندوق سرمايه‌گذاري شاخص سي شركت بزرگ فيروزهسبدگردان توسعه فيروزهموسسه حسابرسي آگاهان و همكاران
امین تدبیرگران فرداكارگزاري تدبيرگران فرداموسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر
پالایشی یکمشركت تامين سرمايه نوينموسسه حسابرسي ارقام نگر آريا
واسطه گری مالی یکمشركت تامين سرمايه بانك مسكنسازمان حسابرسي
آوای معیارشركت مشاور سرمايه گذاري معيارموسسه حسابرسي فراز مشاور ديلمي پور
ارزش آفرین بیدارشركت سبدگردان اقتصاد بيدارموسسه حسابرسي شاخص انديشان
مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوریمشاور سرمايه گذاري فراز ايده نوآفرين تكموسسه حسابرسي فراز مشاور ديلمي پور

 

 1. صندوق‌های سرمایه گذاری با درآمد ثابت

برخی صندوق‎ها از دارایی‎های مختلفی تشکیل شده‎اند و در زمان معین، یک سود ثابت را به مشتریان خود پرداخت می‎کنند. این نوع صندوقها عموما برای افرادی که ریسکپذیری پایینی دارند، مناسب است. کسب سود از این صندوق‎ها از طریق دو روش معمول است. یکی اینکه ارزش خالص دارایی‎های صندوق افزایش یابد و به طبع آن قیمت واحدهای صندوق نیز در بازار افزایش پیدا کند. به این طریق با فروش واحدهای خود می‎توانید سود خود را برداست کنید. راه دیگر خرید واحدهای صندوقی است که تقسیم سود دوره‎ای دارد. این راه کسب سود، مختص برخی از صندوق‎ها است و باید اطلاعات صندوق‎ها را به هنگام خرید بررسی کنید.

لیست صندوقهای سرمایه ‎گذاری با در آمد ثابت:

ناممدیربازارگردانمتولی
اندیشه ورزان صبا تامینکارگزاری صبا تامین موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
تصمیمسبدگردان تصمیم نگار ارزش آفریناناختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیانموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
گنجینه آینده روشنکارگزاری بانک آیندهتامین سرمایه تمدنموسسه حسابرسی هوشیار ممیز
کیانمشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیانگروه مالی گسترش سرمایه کیانموسسه حسابرسی هوشیار ممیز
پارند پایدار سپهرتامین سرمایه سپهرتامین سرمایه سپهرموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
ارمغان ایرانیانتامین سرمایه نوینتامین سرمایه نوینموسسه حسابرسی آزمودگان
نگین سامانتامین سرمایه کاردانبانک سامانموسسه حسابرسی شاخص اندیشان
سپهر خبرگان نفتمشاور سرمایه گذاری امین نیکان آفاقتامین سرمایه سپهرمشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
امین یکم فرداتامین سرمایه امینتامین سرمایه امینمشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
توازن معیارمشاور سرمایه گذاری معیاراختصاصی بازارگردانی معیارموسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور
فیروزه آسیاسبدگردان توسعه فیروزهگروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایرانموسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
سپر سرمایه بیدارسبدگردان اقتصاد بیدارختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیانموسسه حسابرسی شاخص اندیشان
افرا نماد پایدارمشاور سرمایه گذاری مدبران همااختصاصی بازارگردانی افتخار حافظموسسه حسابرسی شاخص اندیشان
اعتماد داریکسبدگردان داریک پارساختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیانموسسه حسابرسی شاخص اندیشان
یاقوت آگاهسبدگردان آگاهاختصاصی بازارگردانی آگاهموسسه حسابرسی آزمودگان
پاداش سهامداری توسعه یکمتامین سرمایه تمدنتامین سرمایه تمدنموسسه حسابرسی رازدار
دارا الگوریتمسبدگردان الگوریتماختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتمموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
گنجینه یکم آویدتامین سرمایه امینتامین سرمایه امینموسسه حسابرسی هوشیار ممیز
مشترک آسمان امیدسبدگردان آسمانتامین سرمایه امیدموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
اعتماد آفرین پارسیانتامین سرمایه لوتوس پارسیانتامین سرمایه لوتوس پارسیانموسسه حسابرسی بهراد مشار
کمندسبدگردان کاریزمااختصاصی بازارگردانی اکسیر سوداموسسه حسابرسی رازدار
خاتم ایساتیس پویاسبد گردان ایساتیس پویا کیشاختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان    موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

 

 1. صندوقهای سرمایه ‎گذاری مختلط

این صندوقها در واقع ترکیبی از دو حالت قبل هستند و از داراییهای با سود ثابت و سهام تشکیل شدهاند. بنابراین نسبت به صندوقهای سرمایه ‎گذاری با درآمد ثابت، ریسک بیشتری دارند.

لیست صندوقهای سرمایه ‎گذاری مختلط:

ناممدیربازارگردانمتولی
سپهر اندیشه نوینتامین سرمایه نوینتامین سرمایه سپهرموسسه حسابرسی بهمند
آرمان سپهر آشنامشاور سرمایه گذاری آرمان آتیاختصاصي بازارگرداني آرمان انديشموسسه حسابرسی هوشیار ممیز
ثروت آفرین پارسیانتامین سرمایه لوتوس پارسیاناختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیانموسسه حسابرسی بهراد مشار

 

 1. صندوقهای سرمایه ‎گذاری مبتنی بر طلا

این صندوق‎ها برای کسانی که قصد سرمایه ‎گذاری در بازار طلا و سکه را دارند، جذابیت بیشتری داشته و در عین ریسک پایین‎تری نسبت به سایر اشکال سرمایه ‎گذاری در طلا دارد. البته ریسک این صندوق‎ها و بازدهی آنها به سه عامل نرخ ارز، قیمت جهانی طلا و وضعیت بورس بستگی دارد.

 

لیست صندوقهای سرمایه ‎گذاری مبتنی بر طلا:

ناممدیربازارگردانمتولی
پشتوانه طلای لوتوستامین سرمایه لوتوس پارسیانتامین سرمایه لوتوس پارسیانموسسه حسابرسی بهراد مشار
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفیدسبدگردان انتخاب مفیداختصاصی بازارگردانی مفیدموسسه حسابرسی رازدار
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیانمشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیانگروه مالی نور انوارمشاور سرمایه گذاری آوای آگاه
پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیانتامین سرمایه امیدتامین سرمایه امیدموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
طلای سرخ نو ویراسبدگردان نو ویرااختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیانموسسه حسابرسی هوشیار ممیز
گروه زعفران سحرخیزسبدگردان سهم آشنااختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکمموسسه حسابرسی هوشیار ممیز

 

ترکیب دارایی چهار صندوق اخیر بر اساس قوانین خاصی است که از طرف سازمان بورس تعیین می‎شود:

 • صندوق‎های سرمایه ‎گذاری مبتنی بر طلا باید حداقل 70% دارایی خود را صرف سرمایه ‎گذاری در سکه و مابقی دارایی خود را صرف سرمایه ‎گذاری در اوراق مشتقه مبتنی بر طلا کنند.
 • صندوق‎های سرمایه ‎گذاری در سهام باید حداقل 70% از دارایی خود را در سهام بازار بورس سرمایه ‎گذاری کنند.
 • صندوق‎های سرمایه ‎گذاری با درآمد ثابت باید حداقل 75 و حداکثر 95 درصد از دارایی خود را در اوراق با درآمد ثابت سرمایه ‎گذاری کنند.
 • صندوق‎های سرمایه ‎گذاری مختلط باید 40 الی 60 درصد دارایی خود را صرف سرمایه ‎گذاری در سهام و باقی مانده را صرف سرمایه ‎گذاری در اوراق با درآمد ثابت کنند.
 1. صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

این صندوق‎ها صرفا در سهام و حق تقدم مربوط به آنها سرمایه ‎گذاری کرده و همانطور که از نامشان پیداست، هدف آنها بازارگردانی است. این صندوق‎ها نقش مهمی در ایجاد یک بازار معقول دارند. بازارگردانی این صندوق‎ها در نقدشوندگی و عدم تشکیل صف( چه صف فروش و چه صف خرید) در سهم موثر هستند.

لیست صندوق‎های سرمایه ‎گذاری اختصاصی بازارگردانی:

ناممدیرمتولی
گروه گردشگری ایرانیانگروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایرانمشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
اختصاصی بازارگردان تجارت ایرانیان اعتمادکارگزاری بانک تجارتموسسه حسابرسی هوشیار ممیز
اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادراتکارگزاری بانک صادرات ایرانمشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین
اختصاصی بازارگردانی پست بانک ایرانکارگزاری بانک ملی ایرانموسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امیدسرمایه گذاری توسعه گوهران امیدموسسه حسابرسی بهراد مشار
اختصاصی بازارگردانی بانک سیناکارگزاری بورس بهگزینمشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین
اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیانتامین سرمایه لوتوس پارسیانمشاور سرمایه گذاری نیکی گستر
اختصاصی بازارگردانی توسعه معادن و فلزات آرمانتامین سرمایه تمدنموسسه حسابرسی متین خردمند
اختصاصی بازارگردانی مفیدسبدگردان انتخاب مفیدموسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور
اختصاصی بازارگردان صنعت مستامین سرمایه تمدنموسسه حسابرسی هوشیار ممیز
اختصاصی بازارگردان گروه توسعه بهشهرکارگزاری بانک انصارموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریاروش
اختصاصی بازارگردان توسعه ملیسرمایه گذاری گروه توسعه ملیمشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین
اختصاصی بازارگردانی آینده نگر داناسبدگردان انتخاب مفیدموسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور
اختصاصی بازارگردانی ملتتامین سرمایه بانک ملتمشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
اختصاصی بازارگردانی ایساتیس پویاسبد گردان ایساتیس پویا کیشموسسه حسابرسی آرمان آروین پارس
اختصاصی بازارگردانی مهرگانسرمايه گذاري مهرگان تامين پارسمشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
اختصاصی بازارگردانی معیارمشاور سرمایه گذاری معیارموسسه حسابرسی فراز مشار دیلمی پور
مشترك توسعه بازار سرمايهمشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین
بازارگردانی نوین پیشروتامین سرمایه نوینموسسه حسابرسی بهمند
اختصاصی بازارگردان صبا نیکمشاور سرمایه گذاری نیکی گسترموسسه حسابرسی هوشیار ممیز
اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدنکارگزاری بانک صنعت و معدنموسسه حسابرسی شاخص اندیشان
اختصاصی بازارگردانی گروه دیکارگزاری بانک دیمشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
اختصاصی بازارگردانی خلیج فارسسرمایه گذاری مدبران اقتصادموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
اختصاصی بازارگردانی بهمن گسترکارگزاری بهمنسبدگردان نوین نگر آسیا
اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابیکارگزاری فارابیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکمسبدگردان سهم آشناموسسه حسابرسی رازدار
اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیانسبدگردان سهم آشناموسسه حسابرسی رازدار
اختصاصی بازارگردانی تاک دانامشاور سرمایه گذاری ترنجموسسه حسابرسی بهراد مشار

 

اختصاصی بازارگردانی توسعه توکاشرکت سرمایه گذاری توسعه توکاموسسه حسابرسی کاربرد تحقیق
اختصاصی بازارگردانی امینتامین سرمایه امینمشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرسسبدگردان آسمانموسسه حسابرسی آبتین روش آریا
اختصاصی بازارگردانی سپهر بازار سرمایهتامین سرمایه سپهرموسسه حسابرسی بهراد مشار
اختصاصی بازارگردانی آگاهسبدگردان آگاهموسسه حسابرسی آزمودگان
اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمینکارگزاری صبا تامینموسسه حسابرسی هوشیار ممیز
اختصاصی بازارگردانی گسترش صنعت داروتامین سرمایه تمدنموسسه حسابرسی رازدار
اختصاصی بازارگردانی نهایت نگرکارگزاری نهایت‌نگرموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهدافکارگزاری خبرگان سهامموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
اختصاصی بازارگردانی آرمان انصارکارگزاری بانک انصارموسسه حسابرسی داریاروش
اختصاصی بازارگردانی کیانکارگزاری توسعه معاملات کیانموسسه حسابرسی هوشیار ممیز
اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوریکارگزاری صبا جهادمشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین
اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیانتامین سرمایه امیدموسسه حسابرسی فریوران
اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویاکارگزاری فیروزه آسیاموسسه حسابرسی آگاهان و همکاران
اختصاصی بازارگردانی اکسیر سوداسبدگردان کاریزماموسسه حسابرسی رازدار
اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظمشاور سرمایه گذاری هدف حافظمشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتمسبدگردان الگوریتمموسسه حسابرسی آزمودگان
اختصاصی بازارگردانی توسعه بازار تمدنتامین سرمایه تمدنموسسه حسابرسی متین خردمند
اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبانکارگزاری آبانمشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
اختصاصی بازارگردانی تدبیرگران فرداکارگزاری تدبیرگران فرداموسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزینکارگزاری بورس بهگزینسبدگردان پاداش سرمایه
اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکمسبدگردان سهم آشناموسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیشمشاور سرمایه گذاری آرمان آتیسبدگردادن الماس
اختصاصی بازارگردانی توازن کوروشسبدگردان کوروشموسسه حسابرسی هوشیار ممیز
اختصاصی بازارگردانی نهایت اندیش اقتصاد بیدارسبدگردان اقتصاد بیدارموسسه حسابرسی شاخص اندیشان
اختصاصی بازارگردانی گسترش نو ویراسبدگردان نو ویراموسسه حسابرسی بهراد مشار
اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارسسبدگردان پاداش سرمایهموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران

 

 

 1. صندوق سرمایه گذاری شاخصی

این صندوق‎ها سرمایه ‎گذاری خود را بر مبنای شاخص‎های بازار بورس انجام می‎دهند. چنین صندوق‎هایی هزینه‎ای بابت مدیریت آن و یا سبدگردانی از مشتریان خود دریافت نمی‎کنند.

 1. صندوق ‌سرمایه گذاری نیکوکاری

شما با خرید واحدهای چنین صندوق‎هایی می‎توانید در امور خیرخواهانه مشارکت داشته باشید. خریدار این واحدها مشخص می‎کند چه میزان سرمایه یا سود او صرف فعالیت‎های نیکوکاری شود.

 1. صندوق های سرمایه گذاری تامین مالی

این دسته از صندوق‎ها منابع مالی لازم جهت موارد زیر را تامین می‎کنند:

 • پروژه(صندوق های سرمایه گذاری پروژه)
 • زمین و ساختمان(صندوق‎های سرمایه ‎گذاری زمین و ساختمان)
 • تامین مالی شرکت‌های نوپا و شرکت‌های کوچک(صندوق های سرمایه گذاری جسورانه): ریسک و بازده این صندوق‎ها نسبت به دو مورد دیگر بیشتر است.

لیست صندوقهای سرمایه ‎گذاری تامین مالی:

ناممدیربازارگردانمتولی
صندوق جسورانه یکم آرمان آتیمشاور سرمایه گذاری آرمان آتیموسسه حسابرسی بهراد مشار
صندوق جسورانه فیروزهگروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایرانموسسه حسابرسی بهراد مشار
صندوق جسورانه یکم دانشگاه تهرانشرکت توسعه سرمایه گذاری دانشگاه تهرانسبدگردادن الماس
صندوق جسورانه فناوری بازنشستگیسرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي كشوريموسسه حسابرسی هوشیار ممیز
صندوق جسورانه پارتیانپردازش اطلاعات مالی پارتمشاور سرمایه گذاری نیکی گستر
صندوق زمین و ساختمان مسکن شمال غربگروه سرمايه گذاري مسكنتامین سرمایه بانک مسکنمشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان
صندوق جسورانه توسعه فناوری آرمانیتامین سرمایه تمدنسبدگردادن الماس
صندوق جسورانه رویش لوتوستامین سرمایه لوتوس پارسیانموسسه حسابرسی بهراد مشار
صندوق جسورانه ایده نو تک آشناسبدگردان سهم آشناموسسه حسابرسی بهمند
صندوق پروژه آرمان پرند مپنامشاور سرمایه گذاری آرمان آتیتامین سرمایه امینتامین سرمایه تمدن
صندوق زمین و ساختمان نگین شهرریتامین سرمایه بانک مسکنتامین سرمایه بانک مسکنمشاور سرمایه گذاری امین نیکان آفاق
صندوق زمین و ساختمان نارونتامین سرمایه بانک مسکنتامین سرمایه بانک مسکنمشاور سرمایه گذاری نیکی گستر
صندوق زمین و ساختمان نسیمتامین سرمایه بانک مسکنکارگزاری بانک مسکنکارگزاری بانک اقتصاد نوین

 

صندوق‎های غیرقابل معامله یا مشترک

صندوق‎هایی هستند که قابلیت معامله در بازار ثانویه را ندارند ولی قابلیت بازخرید دارند. یعنی شما می‎توانید با مراجعه به دفاتر صندوق و یا سایت مربوطه اقدام به فروش واحدهایتان کنید. این صندوق‎ها عموما گران تر از صندوق‎های قابل معامله هستند. ارزش این صندوق‎ها در پایان هر روز محاسبه می‎شودد. این صندوق‏ها هم به انواع سهامی، با درآمد ثابت و مختلط تقسیم می‎شوند.

لیست صندوقهای سرمایه ‎گذاری غیرقابل معامله:

 1. صندوقهای سرمایه ‎گذاری غیرقابل معامله سهامی
ناممدیرضامنمتولی
مشترک نیکوکاری ندای امیدشركت سبدگردان آبانمشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابي
سهام بزرگ کاردانشركت تأمين سرمايه كاردانشركت تأمين سرمايه كاردانموسسه حسابرسي شاخص انديشان
اندیشه خبرگان سهامكارگزاري خبرگان سهامشركت مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين
باران کارگزاری بانک کشاورزیكارگزاري بانك كشاورزيموسسه حسابرسي فريوران راهبرد
مشترک نقش جهانسبدگردان سرآمد بازارموسسه حسابرسي رازدار
مشترک آسمان یکمشركت سبدگردان آسمانموسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار
توسعه صادراتكارگزاري بانك توسعه صادراتموسسه حسابرسي فراز مشاور ديلمي پور
مشترک نوید انصارتامين سرمايه اميدبانك انصارمؤسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران
مشترک ارزش کاوان آیندهسبدگردان آسالحسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار
مشترک کاریزماشركت سبدگردان كاريزماموسسه حسابرسي رازدار
فیروزه موفقیتسبدگردان توسعه فيروزهسرمايه گذاري توسعه صنعتي ايرانموسسه حسابرسي آگاهان و همكاران
مشترک ذوب آهن نویراسبدگردان نو ویراموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
مشترك تدبيرگران فرداكارگزاري تدبيرگران فردامؤسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر
سپهر اول کارگزاری بانک صادراتكارگزاري بانك صادرات ايرانبانك صادرات ايرانموسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر
مشترک یکم آبانسبدگردان آبانموسسه حسابرسي و خدمات مديريت ارقام نگر آريا
همیان سپهرتامین سرمایه سپهرتامین سرمایه سپهرموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
مشترک توسعه ملیکارگزاری بانک ملی ایرانموسسه حسابرسي و خدمات مديريت ارقام نگر آريا
مشترک پیشتازسبدگردان انتخاب مفیدموسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور
آهنگ سهام کیانمشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیانموسسه حسابرسی هوشیار ممیز
عقیقسبدگردان آگاهموسسه حسابرسی آزمودگان
پویاسبدگردان امید نهایت نگرموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
میعاد ایرانیانتامین سرمایه نوینتامین سرمایه نوینموسسه حسابرسی شاخص اندیشان
کارگزاری حافظمشاور سرمایه گذاری هدف حافظمشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین
کارگزاری بانک ملی ایرانکارگزاری بانک ملی ایرانسرمایه گذاری توسعه ملیموسسه حسابرسي و خدمات مديريت ارقام نگر آريا
آگاهسبدگردان آگاهمشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان
یکم اکسیر فارابیکارگزاری فارابیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
نوین پایدارکارگزاری تامین سرمایه نوینموسسه حسابرسی هدف و همکاران
سهم آشناسبدگردان سهم آشناموسسه حسابرسی رازدار
زرین پارسیانتامین سرمایه لوتوس پارسیانموسسه حسابرسی بهراد مشار
مانا الگوریتمسبدگردان الگوریتمموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
بانک اقتصاد نوینمشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوینموسسه حسابرسی بهمند
سرمایه پارسسبدگردان پاداش سرمایهموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
صندوق سرمایه گذاری مشترک شاخصی کارآفرینکارگزاری بانک کارآفرینبانک کارآفرینموسسه حسابرسی فریوران
رشد سامانکارگزاری بانک سامانبانک سامانمشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین
بورسیرانسبدگردان امید نهایت نگرموسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
افق روشن کارگزاری بانک خاورمیانهکارگزاری بانک خاورمیانهسبدگردان نوین نگر آسیا
کارگزاری پارسیانکارگزاری پارسیانسرمایه گذاری پارسیانموسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
بانک خاورمیانهسبدگردان امید نهایت نگرموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مالی همیار حساب
ایساتیس پویای یزدسبد گردان ایساتیس پویا کیشسرمایه گذاری ایساتیس پویاموسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
مشترک یکم سامانکارگزاری بانک سامانبانک سامانمشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین
اعتبار سهام ایرانیانسبدگردان اعتبارموسسه حسابرسی کوشا منش
افقکارگزاری سرمایه و دانشموسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور
پیشروسبدگردان انتخاب مفیدموسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور
امید توسعهسبدگردان انتخاب مفیدموسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور
بانک توسعه تعاونکارگزاری بانک رفاه کارگرانبانک توسعه تعاونموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
امین آویدتامین سرمایه امینتامین سرمایه امینموسسه حسابرسی هوشیار ممیز
آوای سهام کیان    مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیانموسسه حسابرسی هوشیار ممیز
گنجینه ارمغان الماسسبدگردان الماسموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
سبحانمشاور سرمایه گذاری آرمان آتیمشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین
صباکارگزاری صبا تامینمشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین
مبین سرمایهکارگزاری مبین سرمایهموسسه حسابرسی هوشیار ممیز
بانک دیکارگزاری بانک دیبانک دیمشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
ثروت آفرین تمدنتامین سرمایه تمدنتامین سرمایه تمدنموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
گنجینه رفاهکارگزاری بانک رفاه کارگرانسبدگردان نوین نگر آسیا
سیناسبدگردان سینامشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین
دماسنجبورسیرانموسسه حسابرسي و خدمات مالي هميار حساب

 

 1. صندوق‎های سرمایه ‎گذاری غیرقابل معامله با درآمد ثابت
ناممدیرضامنمتولی
نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایرانسبدگردان کاریزماموسسه حسابرسی رازدار
نیکوکاری دانشگاه الزهراتامین سرمایه لوتوس پارسیانموسسه حسابرسی بهراد مشار
گنجینه الماس بیمه دیسبدگردان الماسموسسه حسابرسی شاخص اندیشان
پاداش سرمایه بهگزینسبدگردان پاداش سرمایهموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
مشترک البرزسبدگردان امید نهایت نگرتامین سرمایه سپهرموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
مشترک گنجینه الماس پایدارسبدگردان الماستامین سرمایه لوتوسموسسه حسابرسی هوشیار ممیز
نیکوکاری ورزشی پرسپولیسسبدگردان سهم آشنابانک حکمت ایرانیانموسسه حسابرسی هوشیار ممیز
گسترش فردای ایرانیانکارگزاری بانک آیندهبانک آیندهموسسه حسابرسی بهراد مشار
مشترک صبای هدفسبد گردان هدفموسسه حسابرسي فراز مشاور ديلمي
توسعه سرمایه نیکیمشاور سرمایه گذاری نیکی گسترمشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
مشترک اندیشه فردامشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریانپارس آریانمشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین
صنعت و معدنکارگزاری بانک صنعت و معدنموسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
آتیه ملتتامین سرمایه بانک ملتبانک ملتمشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
کارگزاری کارآفرینکارگزاری بانک کارآفرینبانک کارآفرینموسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
کوثر یکمکارگزاری آبانمشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
نیکوکاری لوتوس رویانتامین سرمایه لوتوس پارسیان    موسسه حسابرسی بهراد مشار

 

نگین رفاهکارگزاری بانک رفاه کارگرانموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
پیشگامان سرمایه نوآفرینمشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تکموسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور
اندوخته پایدار سپهر    تامین سرمایه سپهربانک صادرات ایرانموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
آرمان کارآفرین    کارگزاری بانک کارآفرینبانک کارآفرینموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
توسعه فراز اعتمادکارگزاری بانک توسعه صادراتموسسه حسابرسی رازدار
توسعه تعاون صباکارگزاری صبا تامینبانک توسعه تعاونمشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین
افق کارگزاری بانک خاورمیانهکارگزاری بانک خاورمیانهسبدگردان نوین نگر آسیا
اوج ملتتامین سرمایه بانک ملتبانک ملتمشاور سرمایه گذاری نیکی گستر
با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیانتامین سرمایه امیدتامین سرمایه امیدموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
مشترک سپهر تدبیرگرانکارگزاری تدبیرگران فرداتامین سرمایه لوتوس پارسیانموسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
نوین نگر آسیاسبدگردان نوین نگر آسیامشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین
دوم اکسیر فارابیکارگزاری فارابیمشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین
حکمت آشنا ایرانیانسبدگردان سهم آشناموسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
امین آشنا ایرانیانسبدگردان سهم آشناموسسه حسابرسی رازدار
نیکوکاری جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم (ص)سبدگردان سهم آشناتامین سرمایه تمدنمشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
اندوخته ملتتامین سرمایه بانک ملتبانک ملتمشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
    زمرد نو ویرا ذوب آهنسبدگردان نو ویراموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مالی همیار حساب
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایرانکارگزاری بانک ملی ایرانموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
نیکوکاری دانشگاه تهرانسبدگردان کاریزمامشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
یکم کارگزاری بانک کشاورزیکارگزاری بانک کشاورزیموسسه حسابرسی بهراد مشار
ثابت نامی مفیدسبدگردان انتخاب مفیدموسسه حسابرسی رازدار
یکم ایرانیانتامین سرمایه نوینموسسه حسابرسی شاخص اندیشان
ارزش آفرینان دیکارگزاری بانک دیبانک دیمشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
اعتماد مللسبدگردان نوین نگر آسیامشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
کاریزماسبدگردان کاریزماموسسه حسابرسی رازدار
آتیه نوینتامین سرمایه نوینموسسه حسابرسی شاخص اندیشان
ارزش آفرین گلرنگمشاور سرمایه گذاری آرمان آتیموسسه حسابرسی هوشیار ممیز
مشترک فراز اندیش نوینتامین سرمایه نوینتامین سرمایه نوینموسسه حسابرسی شاخص اندیشان
سرآمدسبدگردان سرآمد بازارموسسه حسابرسی رازدار
امین سامانتامین سرمایه امینبانک سامانمشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
امین انصارتامین سرمایه امینموسسه حسابرسی هوشیار ممیز
امین ملتتامین سرمایه امینموسسه حسابرسی هوشیار ممیز
نهال سرمایه ایرانیانتامین سرمایه نوینموسسه حسابرسی آزمودگان
کاردانتامین سرمایه کاردانموسسه حسابرسی شاخص اندیشان
بانک گردشگریسبدگردان سرآمد بازاربانک گردشگریمشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابي
بانک مسکنتامین سرمایه بانک مسکنتامین سرمایه بانک مسکنموسسه حسابرسی شاخص اندیشان
حامیسبدگردان انتخاب مفیدموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
بانک ایران زمینمشاور سرمایه گذاری هدف حافظمشاور سرمایه گذاری نیکی گستر
ره آورد آباد مسکنکارگزاری بانک مسکنموسسه حسابرسی شاخص اندیشان
امید انصارکارگزاری بانک انصاربانک انصارموسسه حسابرسی داریاروش
لوتوس پارسیانتامین سرمایه لوتوس پارسیانبانک پارسیانموسسه حسابرسی بهراد مشار

 

 

 

 1. صندوق‎های سرمایه ‎گذاری غیرقابل معامله مختلط
ناممدیرضامنمتولی
یکم نیکوکاری آگاهسبدگردان آگاهمشاور سرمایه گذاری نیکی گستر
نیکوکاری میراث ماندگار پاساگادمشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریانمشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین
نیکوکاری ایتام برکتبنیاد برکت احسانموسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
کارگزاری بانک تجارتکارگزاری بانک تجارتسرمایه گذاری ایرانیانمشاور سرمایه گذاری معیار
گوهر نفیس تمدنتامین سرمایه تمدنتامین سرمایه تمدنموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
ارمغان یکم مللسبدگردان پاداش سرمایهموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
تجربه ایرانیانکارگزاری بانک آیندهموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
توسعه پست بانککارگزاری بانک توسعه صادراتموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
توسعه ممتازسبدگردان انتخاب مفیدموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
آسمان خاورمیانهسبدگردان آسمانموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
مشترک نو اندیشانکارگزاری نواندیشان بازار سرمایهموسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای حسابرسین
نیکی گسترانمشاور سرمایه گذاری نیکی گسترمشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
سپهر آتیتامین سرمایه سپهرتامین سرمایه سپهرموسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار
پارسسبدگردان آبانموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
گنجینه مهرتامین سرمایه امیدگروه مالی مهر اقتصادموسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
کوثرکارگزاری بانک صنعت و معدنموسسه حسابرسی شاخص اندیشان
نیکوکاری بانک گردشگریسبدگردان سرآمد بازاربانک گردشگریموسسه حسابرسی آزمودگان
مدرسه کسب و کار صوفی رازیسبدگردان انتخاب مفیدموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین

 

سخن پایانی

در این مقاله به بررسی انواع صندوق‎های سرمایه ‎گذاری پرداختیم و معایب و مزایای آن‎ها را بیان کردیم. اگر دانش کافی برای سرمایه ‎گذاری ندارید و علاقه‎ای هم به یادگیری آن ندارید، سرمایه ‎گذاری در این صندوق‎ها می‎تواند یک گزینه کم ریسک برای شما باشد.

موفق و پیروز باشید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.