قیمت کاردانو پس از یک روند نزولی در طی هفته گذشته، در حدود سطح حمایت 0.470 دلار تثبیت شدهاست.

شکست ناحیه مقاومتی 0.48 دلار میتواند موجب جهش قیمت ADA تا 0.550 دلار و 0.628 دلار بسته به قدرت روند شود.

بسته شدن کندل روزانه زیر سطح حمایتی 0.380 دلار باعث ضرر بیشتر برای ADA خواهد شد.

قیمت Cardano از 13 مه در بالای سطح حمایت پایدار اما نامطمئنی ​​قرار داشته است. این کاهش دامنه نشان می دهد که یک روند نزولی در راه است.

علاوهبر اینکه محدوده حماتی موجود از اطمینان زیادی برخوردار نیست، به نظر می رسد تنش هایی در مورد هارد فورک Vasil وجود دارد و شایعاتی مبنی بر تاخیر در آن به گوش میرسد.

شایعه تاخیر واسیل هارد فورک

گزارش های رسیده از جامعه کاردانو بیان کرده اند که هارد فورک مورد انتظار کاردانو آماده نیست و احتمالا به تعویق خواهد افتاد. هارد فورک Vasil، بر اساس تئوری، ارتقایی است که قابلیتهای قرارداد هوشمند Cardano و پلتفرم قرارداد هوشمند بلاک چین Plutus را تقویت میکند.

یکی از اعضاء ادعا می کند که شبکه آزمایشی عمومی هنوز راه اندازی نشده است و این به دلیل سازماندهی بد است که برای ذینفعان وحشتناک است.

این شایعه ابتدا توسط IOG و بنیاد کاردانو که اعلام کردند این کار با هدف ایجاد حبابها و مبادله آنها هنگام بیرون آمدن انجام میشود، رد شد.

قیمت کاردانو

قیمت Cardano در 12 می به 0.384 دلار رسید اما به سرعت بهبود یافت. همچنین نتوانست سطح حمایت هفتگی 0.380 دلار را دوباره آزمایش کند.

علاوهبر این، سطح حمایتی 0.470 دلار را آزمایش کرد و 46 درصد افزایش یافت تا برای لحظاتی از مانع 0.628 دلار عبور کرده باشد.

از آن زمان به بعد ADA به 0.470 دلار بازگشته است. کندل هفتگی در 0.484 دلار باز شد اما قیمت Cardano کاهش یافت که نشان دهنده شروع یک روند نزولی در تایمفریم هفتگی است .

بهبود سریع بالاتر از بازه هفتگی نشان میدهد که خریداران بازگشتهاند و احتمالاً قیمت Cardano را تا 13 درصد به مرز ناحیه مقاومتی 0.550 دلار میرسانند.

اگر روند قوی باشد، ADA می تواند به ناحیه مقاومتی  بعدی در 0.628 دلار برسد و سود کل باز هفتگی را به 29 درصد برساند.

چشمانداز صعودی  بیان میکند که قیمت کاردانو میتواند به بالای بازه هفتگی در 0.484 دلار بازگردد.

اگر فروشندگان کنترل بر بازار را حفظ کنند و قیمت ADA را برای تشکیل کندل روزانه زیر سطح حمایت 0.380 دلار پایین بیاورند، به روند صعودی پایان خواهند داد.

در چنین حالتی، روند نزولی میتواند باعث سقوط 26 درصدی قیمت کاردانو تا مرز 0.278 دلار شود.

Source: Fx Street

دیدگاهتان را بنویسید