تحلیل کاردانو : قیمت این ارز دیجیتال بین نواحی  0.470دلار تا 0.553 دلار معامله می شود.

سرمایهگذارانی که با دید صعودی قصد معامله دارند باید احتیاط کنند، زیرا یک جابجایی از  سطح 0.435 دلار به منظور ایجاد یک روند صعودی باید اتفاق بی افتد.

بسته شدن کندل روزانه زیر سطح حمایت هفتگی در 0.380 دلار، سناریو صعودی ADA را باطل می کند.

کندل های قیمتی ارز دیجیتال  Cardano به سختی بین دو مانع مقاوم در برابر روند مدت زیادی است که گیر کرده اند.

در بازه زمانی کوتاه تر نیز، به نظر میرسد که ADA بین سطح حمایت کوتاهمدت و ناحیه مقاومتی معامله میشود.

با این حال، نگاهی دقیقتر نشان میدهد که به اصطلاح «قاتل اتریوم» احتمالاً قبل از ایجاد یک سوگیری جهتدار، نقدینگی احتمالی ایجاد شده به دلیل توقف فروش را دنبال میکند.

قیمت کاردانو به دنبال نقدینگی است

قیمت کاردانو در 7 می، سطح حمایتی هفتگی 0.776 دلار را به سطح مقاومت تغییر داد، زیرا در هفته دوم ماه می 58 درصد سقوط کرد.

با این حال، روند  قبلی خیلی زود تمام شد و توسط ناحیه مقاومتی ​​0.550 به پایان رسید.

این اتفاق حتمالاً قیمت کاردانو را پایینتر میآورد و برای جمعآوری نقدینگی توقف فروش،  سطح قیمت را تا ناحیه 0.435 دلار کاهش میدهد.

این اتفاق نشان می دهد که فشار فروش تمام شده است و ADA بالاتر خواهد رفت.

بنابراین، سرمایهگذارانی که بیصبر هستند، سرگردان خواهند شد.

پس از تکمیل هدف نقدینگی، فعالان بازار می توانند انتظار داشته باشند که قیمت کاردانو 26 درصد افزایش یابد و مقاومت  0.550 دلار شکسته شود.

اگر قدرت حرکت صعودی کافی باشد، ADA ممکن است این مانع را به یک طبقه حمایتی تبدیل کند.

انجام این کار به قیمت Cardano اجازه میدهد تا در نوسان 8 ژوئن در 0.669 دلار حرکت کند.

این روند باعث افزایش 54 درصدی از 0.435 دلار خواهد شد.

از سوی دیگر، اگر یک کندل روزانه زیر ناحیه حمایت هفتگی در 0.380 دلار بسته شود، سناریو صعودی ADA را باطل خواهد کرد.

این پیشرفت می تواند قیمت کاردانو را تا 26 درصد و تا مرز 0.278 دلار کاهش دهد.

Source: Fx Street.com 

دیدگاهتان را بنویسید