به گفته وزیر دولت انگلستان ریس موگ نخست‌وزیر انگلستان بوریس جانسون پس از استعفای وزیران به‌طور معمول به کار خود ادامه می‌دهد. به گفته سان جانسون قصد دارد امشب وزیر خزانه داری جدید را منصوب کند.

عضو بانک مرکزی انگلستان تنریرو: انتظار دارم که بی کوک شدن QE تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد انگلستان نداشته باشد و تجربه نیز تاکنون از آن حمایت می کند.  نرخ بانکی ابزار اصلی برای مدیریت اقتصاد خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید